Projectbegeleiding

Wellicht overweegt u om een nieuwe machine of installatie aan te schaffen of misschien zelfs meerdere. Of u wilt een aanpassing doen in een bestaande situatie. Dan betreft dit veelal een eenmalige actie, waarvoor u naast uw normale werkzaamheden niet altijd voldoende tijd hebt. Uiteindelijk hebt u een bepaald doel voor ogen met de investering en zou het jammer zijn als dit doel op enig vlak niet gehaald zou worden.

Helaas zie je in de praktijk nogal eens projecten die minder soepel lopen als gewenst en zelfs dat het resultaat niet datgene is wat men voor ogen had. Denk daarbij aan een te late oplevering, véél meerwerk en daardoor dus véél onvoorziene kosten, onvoldoende output, onvoldoende of instabiele kwaliteit van de output, meer energiegebruik dan verwacht, te snelle slijtage van bepaalde onderdelen, meer onderhoud dan verwacht en veiligheidsissues.

Helaas kan er dus het nodige mis gaan. Gelukkig echter is er wel veel aan te doen waardoor de kans op verrassingen en teleurstellingen zo klein mogelijk wordt. Een goede projectbegeleiding is hierin een absolute noodzaak. Hierbij zetten we op gestructureerde wijze het project op, waardoor de kans dat er dingen fout gaan of over het hoofd gezien worden geminimaliseerd wordt. Uiteindelijk moet voor alle betrokken partijen duidelijk zijn wie wat gaat doen, wat men gaat opleveren en wanneer iets klaar moet zijn. Een en ander wordt duidelijk vastgelegd, zodat hierover géén misverstanden kunnen ontstaan. Tijdens de uitvoering zal er voldoende vinger aan de pols gehouden moeten worden met betrekking tot de kwaliteit en voortgang van het werk. Vervolgens zullen gedegen afnametesten uitsluitsel moeten geven of het beoogde resultaat is behaald. Pas dan, als alles voldoende is en alle toebehoren zijn opgeleverd, zal er een (laatste) betaling plaatsvinden.

 

Door het begeleiden van diverse projecten waarbij nieuwe machines en randvoorzieningen geplaatst werden, heb ik ondertussen veel ervaring met dit soort werkzaamheden. Ik zou u dan ook goed kunnen helpen bij uw projecten.

Ik kan u helpen bij het gehele project, maar indien gewenst ook bij één of meerdere fasen van het project. Ik kom graag eens bij u langs om geheel vrijblijvend de mogelijkheden met u te bespreken.

Sieger van der Laanstraat 45, 8442 DX Heerenveen
+31 (0)6 2676 7654