Optimaliseren productieprocessen

U wilt graag het rendement van uw productieproces verhogen, meer output, minder verstoring?

Wanneer u een bestaande machine of productielijn wilt optimaliseren, zijn er vrijwel altijd verbeteringen mogelijk. Vaak kunt u met relatief lage kosten een upgrade doen, welke zich dan ook weer in relatief korte tijd terugverdient. Het eerste waar mensen meestal aan denken bij optimaliseren is “kan het sneller?”. Maar bij optimaliseren is er zo veel meer mogelijk.

 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden waar u zoal aan kunt denken bij optimaliseren van uw productieproces.

Verhogen van de output.

Laat u niet verleiden om machines alleen maar sneller te zetten. Mogelijk zijn er zelfs dingen die wel een stapje rustiger kunnen zonder de output te beïnvloeden, maar die wel resulteren in minder storing of slijtage. Uiteindelijk wilt u uw machines niet kapot draaien. Door het beter op elkaar afstemmen en finetunen van de verschillende stappen in een productiemachine of -lijn is er veelal een verhoging van de output te behalen, zelfs zonder dat de machine of lijn hieronder te lijden heeft.

Minder stilstand door (ver)storingen.

In het verlengde van het voorgaande punt kan stilstand door storing of verstoring ook van grote invloed zijn op de output van een productiemachine of -lijn. Wat je soms ziet is dat men het als normaal is gaan beschouwen dat er (regelmatig) iets hapert. Vaak sluipen dit soort dingen er langzaam in. Als dit soort problemen geëlimineerd worden, zal de output van de machine of lijn omhoog gaan en heeft de operator meer tijd beschikbaar voor ander dingen die wellicht belangrijker zijn. Daarom is het goed om hier eens met een frisse blik naar te kijken en oplossingen te bedenken voor dit soort (ver)storingen.

Minder faalkosten (product afkeur).

Afgekeurde producten gaan ten koste van uw bedrijfswinst. Het is dan ook goed om te kijken wat er gedaan kan worden om deze faalkosten te verminderen. Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van uw producten aan de specificaties voldoen? Wat kunt u doen om afwijkingen zo snel mogelijk te detecteren? Hoe weet u zeker dat er géén foute producten uw bedrijf verlaten? Uiteindelijk gaat het om de vraag wat investeert u en wat levert het op?

Sneller omstellen (ombouwen) van productiemachines en -lijnen.

Productiemachines en -lijnen zijn vaak geschikt voor het maken van meerdere soorten producten. Dit betekent in sommige gevallen ook dat in het geval er een productwissel plaats vindt, dat een machine of lijn omgesteld moet worden. Omstellen kost helaas tijd. Maar deze tijd is veelal (fors) te reduceren door het toepassen van “slimmigheden” waardoor het omstellen makkelijker wordt. Wellicht ook doordat sommige dingen automatisch omgesteld kunnen worden. Als dit omstellen ook bij u van toepassing is, wil ik graag eens voor u kijken wat hierin te optimaliseren valt.

Vereenvoudigen en reduceren van het onderhoud.

Voor het behouden van een optimale beschikbaarheid van uw machines is onderhoud onontbeerlijk. Maar onderhoud vergt tijd en dat betreft dus kosten. Vaak zijn er dingen met betrekking tot het onderhoud te verbeteren, waardoor het onderhoud eenvoudiger wordt en minder tijd kost. Ook kan in veel gevallen door de keuze voor andere materialen of een andere constructie slijtage en dus reductie van de hoeveelheid onderhoud gerealiseerd worden. In sommige gevallen levert dit ook nog een reductie van de kosten van slijtdelen op. Alles met elkaar zeker de moeite waard om hier kritisch naar te kijken.

Ergonomie voor de medewerkers verbeteren.

Door een goede inrichting van de werkplek zullen uw medewerkers prettiger werken en zal daardoor het rendement op deze werkplek toenemen. Bovendien wordt hierdoor de kans op lichamelijke klachten en ziekteverzuim ten gevolge van de werkzaamheden kleiner. Vaak is er met kleine aanpassingen al veel te bereiken. Doordat ik in goed overleg met de betrokken medewerkers een plan op stel, dat na uw goedkeuring wordt uitgevoerd, resulteert dit tevens in meer betrokken en gemotiveerde medewerkers.

Veiligheid voor de medewerkers verhogen.

Hoewel er als het goed is weinig of géén ongelukken in uw bedrijf gebeuren, zit een ongeluk helaas nog steeds in een klein hoekje. Dit met mogelijk grote financiële gevolgen en veel persoonlijk leed. Als bedrijf moet u er (ook wettelijk) alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw medewerkers veilig kunnen werken. Ik kijk graag eens met een frisse blik in uw productie om te zien waar zich riskante situaties voordoen. Daarbij kan ik dan samen met u een oplossing bedenken om het gevaar te elimineren, waarbij de situatie toch werkbaar blijft!

Energieverbruik van productiemachines en -lijnen verminderen.

Middels een energiescan kan ik voor u bepalen of er energie te besparen valt in uw productiemachines en -lijnen. Tevens kijk ik hierbij naar de kosten/baten om te bepalen of het aantrekkelijk is om een aanpassing te doen op een door u te kiezen (zelfstandig) moment of op een noodzakelijk (natuurlijk) moment. Door met een frisse blik de bestaande situatie te aanschouwen, is er een grote kans dat ik voor u diverse verbetervoorstellen kan doen.

 

Wellicht hebt u nog andere wensen welke hierboven niet genoemd zijn. Zo ja, dan hoor ik dat graag van u. Ik ga in ieder geval graag met u in overleg om te kijken wat er in uw situatie te verdienen valt door optimalisering van uw productieproces.

Sieger van der Laanstraat 45, 8442 DX Heerenveen
+31 (0)6 2676 7654