Machine opleveringsinspecties

Als er een nieuwe machine of productielijn geleverd wordt vinden er (normaal gesproken) afnametesten plaats. Daarbij kan naar diverse dingen gekeken worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de capaciteit van de machine of lijn, kwaliteit van de producten, kunnen alle soorten en afmetingen producten goed op de machine of lijn geproduceerd worden en wellicht nog andere zaken.

Toch zijn er ook een aantal belangrijke dingen waar bij een oplevering vaak onvoldoende of zelfs niet naar gekeken wordt. Daardoor kunnen fouten en gebreken in eerste instantie onopgemerkt blijven, terwijl u hier later mogelijk veel hinder of financiële schade van ondervindt. Ik noem u hier een aantal voorbeelden.

  • Is alles elektrisch op de juiste manier beveiligd, waardoor brandgevaar of schade aan dure componenten voorkomen wordt?
  • Is elektrisch alles correct uitgevoerd, zodat onnodige storingen voorkomen worden?
  • Is de elektrische bekabeling juist gedimensioneerd om brandgevaar of storing te voorkomen?
  • Zijn de pneumatische/hydraulische systemen juist gedimensioneerd?
  • Is de machine of lijn mechanisch bestand tegen een langdurig gebruik?
  • Is de thermische huishouding van de machine geschikt voor langdurig gebruik?
  • Zijn alle beveiligingen voldoende functioneel?
  • Zijn de beveiligingen correct aangesloten?
  • Is alle wettelijk verplichte documentatie aanwezig?
  • Is alle noodzakelijke documentatie voor onderhoud en verhelpen van storingen aanwezig?

Dit is slechts een greep uit een groot aantal dingen waar bij een oplevering naar gekeken zou moeten worden. Alles wat niet goed of twijfelachtig is, fouten en verborgen gebreken, moet er uiterlijk bij de oplevering uitgevist worden. Dit zal dan nog voor rekening van de leverancier opgelost moeten worden. Daar waar twijfels zijn over de uitvoering, kan er in ieder geval (schriftelijk!) een opmerking richting een leverancier gemaakt worden. Mochten er op dit punt in de toekomst toch problemen ontstaan, dan kan er in ieder geval succesvol een beroep op garantie gedaan worden.

Zoals gezegd, deze specifieke opleveringsinspectie voor een nieuwe machine, waarbij met een kritisch oog van A tot Z naar de machine wordt gekeken blijft vaak achterwege. Dat is jammer, daar dit veel onnodige problemen en kosten in de toekomst kan voorkomen.

Door mijn brede technische kennis en ervaring (waaronder ook de aanschaf van veel nieuwe machines), kan ik u goed helpen met dergelijke machine opleveringsinspecties. Daardoor kunt u naar de toekomst toe veel onnodige kosten voorkomen.

Tevens kan ik u in het voortraject van de aanschaf van uw nieuwe machine of lijn helpen. Door uw opdrachten van de juiste formuleringen te voorzien, blijft er voor de leverancier nog maar één ding over: precies datgene leveren dat u wilt hebben!

Als u overweegt een nieuwe machine aan te schaffen, ga dan met mij in gesprek om de mogelijkheden op dit gebied te bespreken.

Sieger van der Laanstraat 45, 8442 DX Heerenveen
+31 (0)6 2676 7654